Blogs

Project Canvas

‘Eerst een globaal beeld, dan pas een plan’

Aan veel projecten gaat een fase van improviseren vooraf. Dan is er niet zozeer behoefte aan volledigheid als wel aan een globaal beeld: wat is eigenlijk de vraag, wat voor antwoord moet daarop komen, en is het haalbaar? Als hulpmiddel daarbij stellen Rudy Kor, Jo Bos en Theo van der Tak het Project Canvas voor. […]

Project Canvas en filters

Vele malen hebben we de tekst voor Project Canvas gelezen, gecorrigeerd en verbeterd. Statistisch gesproken moet dan 99% van de tekst foutloos zijn. De projectmanager constateert in zo’n geval dat de kwaliteit binnen de marges valt, en dus goed is. De lezer ziet echter die 1%. In ons geval is dat gebeurd in hoofdstuk 5 […]